Phân tích thiết kế

blank

blank

Những lợi ích của việc phân tích thiết kế:

Sau khi xây dựng xong một mô hình nào đó, bạn cần đảm bảo chắc chắc rằng mô hình đó phải hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực hoạt động của nó. Nếu không có các công cụ phân tích, nhiệm vụ này chỉ có thể được trả bằng cách tiến hành các vòng đời phát triển sản phẩm rất tốn kém và mất nhiều thời gian. Một vòng đời phát triển sản phẩm thông thường bao gồm các bước sau đây:

BLANK
1.Xây dựng mô hình

 2.Xây dựng một kiểu thiết kế của mô hình.

3.Kiểm tra kiểu thiết kế đó trong thực tiễn.

4.Đánh giá kết quả thu được.

5.Thay đổi thiết kế dựa trên các kết quả kiểm tra..
 BLANK

Quá trình này cứ lặp đi lặp lại cho đến khi một giải pháp thỏa đáng được tìm thấy.

 

BLANK
Trong khi đó, các công cụ phân tích có thể giúp bạn thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

  • Giảm chi phí bằng cách mô phỏng, kiểm tra mô hình của bạn trên máy tính thay vì phải thực hiện các kiểm tra thực tế tốn kém.
  • Giảm thời gian đưa sản phẩm ra thị trường bằng cách giảm số vòng đời phát triển sản phẩm.
  • Cải thiện chất lượng sản phẩm bằng cách thực hiện nhiều phương án thiết kế và kiểm tra nhanh chóng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, cho bạn thêm nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về các thiết kế mới.

BLANK

SolidWorks® Simulation:

Là một hệ thống phân tích thiết kế đầy đủ được tích hợp trong SolidWorks®.

SolidWorks Simulation cung cấp một giải pháp toàn diện cho các kiểu phân tích về stress (ứng suất), frequency (tần số), buckling (mất ổn định), thermal (nhiệt), and optimization (tối ưu thiết kế).

Mạnh mẽ bởi các tính toán cực kỳ nhanh, SolidWorks Simulation cho phép bạn giải quyết những vấn đề lớn một cách nhanh chóng chỉ với chiếc máy tính cá nhân của bạn.

SolidWorks Simulation được phân thành các gói sản phẩm khác nhau phục vụ cho các nhu cầu phân tích thiết kế riêng biệt của bạn.

SolidWorks Simulation rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường bằng cách tiết kiệm thời gian và công sức trong việc tìm kiếm các giải pháp tối ưu.